Onze visie en doelstellingen

Onze visie en doelstellingen

De algemene visie van het kinderdagverblijf is: kinderen en medewerkers de ruimte geven om hun talenten optimaal te ontwikkelen en te prikkelen. Door structureel aandacht te besteden aan talent en het ontwikkelen van talent kunnen wij een optimale, positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. De basis van waaruit een kind zich optimaal kan ontwikkelen bestaat uit een veilige, warme en vertrouwde omgeving, waarin een kind goed verzorgd wordt. De pedagogisch medewerker speelt hierop in. Ze scheppen voorwaarden voor leren en ontwikkelen. Ze zien kansen voor spel, leren en contact, die zich spontaan voor kunnen doen. Ze creëren kansen door inspirerende activiteiten aan te bieden. Het aanwezige speelmateriaal sluit aan bij de ontwikkelingsfase en behoeften van het kind. Pas dan kan het kind zich optimaal ontwikkelen.

Ook onze speel-natuurtuin maakt onderdeel uit van ons beleid. Onze speel-natuurtuin biedt kinderen de kans om de natuur op een speelse manier te ontdekken en ermee te experimenteren. Onze speel-natuurtuin levert een grote bijdrage aan de algemene ontwikkeling van de kinderen. Kinderen scherpen hun zintuigen hiermee en leren ze hun mogelijkheden en grenzen kennen. Er is zoveel te zien, te ontdekken en te leren in de natuur! Door veel buiten te zijn, zien kinderen van dichtbij de cyclus van de natuur bijvoorbeeld het zaaien in het voorjaar, het ontstaan van de composthoop en het oogsten in het najaar. We willen hiermee bereiken dat kinderen spelenderwijs hun natuurlijke omgeving gaan waarderen en respecteren.

Daarnaast hechten wij grote waarde aan een goede communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers. De ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun eigen kind; de pedagogisch medewerker heeft een rol als medeopvoeder. Een open relatie met ouders is een voorwaarde voor een goede samenwerking, wat ten goede komt van de ontwikkeling van de kinderen.

De sfeer op het kinderdagverblijf is informeel, open, prettig en ongedwongen. Met ruimte voor een persoonlijk gesprek. Een goed en vertrouwd contact met ouders vinden wij net zo belangrijk als een  kind een heerlijke dag te geven! Als kinderen het naar hun zin hebben en in een fijne omgeving zitten zullen zij zich beter ontwikkelen en ouders gaan met een goed gevoel naar hun werk of studie.

Scroll naar top