Vierogenprincipe

Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe is een wettelijke regeling gericht op het veiliger maken van de kinderopvang. Het vierogenprincipe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. De opvang moet zodanig zijn georganiseerd dat vooraf invulling wordt gegeven aan het vierogenprincipe, rekening houdend met momenten waarop een beroepskracht (mogelijk) alleen staat op de groep.

Op het kinderdagverblijf is op ieder moment van de dag minimaal twee medewerkers aanwezig. Als het aan het begin of aan het einde van de dag niet mogelijk is om met twee personen af te sluiten dan is een structurele afspraak gemaakt over het aanwezig zijn van een andere volwassene op de locatie. Dit kan bijvoorbeeld een interieurverzorgster of een stagiaire.

Daarnaast zijn er op de locatie diverse afspraken gemaakt en voorzieningen getroffen die bijdragen aan het vierogenprincipe. Voor meer informatie hierover kunt u lezen in de oudermap op het kinderdagverblijf.

Scroll naar top