Oudercontacten

Oudercontacten

Wij hechten grote waarde aan goede communicatie tussen u, de ouders, en de pedagogisch medewerkers. Uitgebreid contact is er natuurlijk bij de kennismaking, zodat u kunt zien hoe het eraan toegaat in de groep van uw kind. We zorgen ervoor dat de informatiestroom naar de ouders toe helder is. Uitgangspunt hierbij is steeds een open houding. De omgang met de kinderen thuis en op het kinderdagverblijf moet vloeiend in elkaar kunnen overgaan zodat kinderen en ouders zich veilig en prettig voelen binnen de sfeer van het kinderdagverblijf. We hebben vele manieren om ouders op De Kleine Draeck goed op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen. Zoals het intakegesprek, haal en brengmomenten, oudergesprekken en de nieuwsbrief.

Daarnaast wordt er voor kinderen tot 1 jaar gewerkt met een contactschriftje, hierin wordt de dag van het kind op het kinderdagverblijf beschreven. De pedagogisch medewerker stelt het ook op prijs als de ouder zelf een stukje schrijven, zodat de pedagogisch medewerker op de hoogte zijn over hoe het met het kind thuis gaat.

Tijdens de breng en haalmomenten vindt er een mondelinge overdracht van de ouder en/of pedagogisch medewerker plaats. Zowel ouders als pedagogisch medewerker kunnen hierbij belangrijke informatie en/of hoe de dag is verlopen bespreken.

Via facebook, het informatiebord in de hal en/of de nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van geplande activiteiten, organisatorische zaken, leuke weetjes, grappige voorvallen en verslagen van onze activiteiten.

Minimaal twee keer per jaar of vaker als daartoe aanleiding is, wordt aan de ouders de mogelijkheid voor een oudergesprek aangeboden. Dit is een gesprek tussen een pedagogisch medewerker van het kind en de ouders. U kunt ook zelf vragen om een oudergesprek.

Eénmaal in het jaar organiseren wij in samenwerking met de oudercommissie een informatieve thema-avond. Hierin staat bijvoorbeeld het thema opvoeden in het algemeen of over een onderwerp dat betrekking heeft op het kinderdagverblijf centraal

Scroll naar top