Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders van De Kleine Draeck. De oudercommissie  adviseren ten aanzien van kwaliteit en denken mee over allerlei zaken die te maken hebben met de opvang van de kinderen in het kinderdagverblijf. Er wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd, waarvan drie keer met de locatiemanager of indien nodig meerdere keren. De vergaderingen zijn openbaar. Deze vergaderingen vinden plaats op het kinderdagverblijf en alle ouders kunnen deze vergaderingen bijwonen. Indien andere ouders wensen of te bespreken punten hebben, dan kunnen deze per e-mail of telefonisch kenbaar worden gemaakt aan één van de leden van de oudercommissie. Deze punten zullen besproken worden in de volgende vergadering en zijn terug te vinden in de notulen. De meest recente notulen kunt u vinden op het informatiebord in de gang van het kinderdagverblijf. Er worden van een heel jaar notulen bewaard op het kinderdagverblijf. Mocht een ouder deze willen inzien kan dit aangevraagd worden bij de locatiemanager.

Scroll naar top