Opzegging

Opzeggen bij Kinderopvang de Kleine Draeck

Wanneer een kind het kinderdagverblijf verlaat worden de ouders ongeveer met 48 maanden uitgenodigd voor een exitgesprek. We bespreken tijdens het gesprek het overdrachtsformulier voor naar de basisschool, evalueren de afgelopen tijd en geven de ouders een exit formulier mee met de vraag of ze deze willen invullen en daarna mee terug te nemen naar het kinderdagverblijf. De mentor van het kind leest het exit formulier door en geeft het dan door aan de locatiemanager. Het exit formulier wordt dan in het kinddossier bewaard. Bij eventuele bijzonderheden kan de locatiemanager contact met de ouders opnemen.

Opzegtermijn

Het kinderdagverblijf hanteert een opzegtermijn van 1 maand met ingang van de 1e of de 16e van de maand.

Scroll naar top