Klachtenregeling

Klachtenregeling

Hoewel wij proberen ons werk zo goed mogelijk te doen kan het voorkomen dat u op bepaalde punten klachten heeft. Natuurlijk probeert u eerst zelf de klacht op te lossen door middel van het aanspreken van de betreffende pedagogisch medewerker. Indien dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk blijkt te zijn, kunt u de locatiemanager van het kinderdagverblijf mondeling of schriftelijk op de hoogte brengen van de klacht. Wanneer de klacht de locatiemanager zelf betreft of u komt er met de locatiemanager zelf niet uit, dan kunt u contact opnemen met de houder van het kinderdagverblijf.

Indien u dit niet wilt of er met deze partijen niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de landelijke klachtencommissie klachtenloket kinderopvang waarbij het kinderdagverblijf bij aangesloten is. Informatie over de interne en externe klachtenregeling is te verkrijgen bij de locatiemanager. Het klachtenloket kinderopvang heeft ook een eigen website namelijk: www.klachtenloket-kinderopvang.nl telefoonnummer 0900-1877.

Scroll naar top