Inschrijven

Inschrijven bij Kinderopvang de Kleine Draeck

Kennismakingsgesprek

Voordat u uw zoon of dochter wilt inschrijven is het natuurlijk mogelijk om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek. De locatiemanager of een van de pedagogisch medewerker geeft u informatie en laat u het kinderdagverblijf zien.

Inschrijving

Inschrijven voor het kinderdagverblijf is mogelijk bij vastgestelde zwangerschap. Het inschrijfformulier kunt u vinden op de website onder het kopje inschrijfformulier. Datum van inschrijving is de datum waarop het formulier is binnengekomen. De ouders ontvangen hierover een inschrijfbevestiging. KDV De Kleine Draeck vraagt geen inschrijfgeld voor het inschrijven van uw kind. Deze aanmelding brengt geen verplichting met zich mee tot het aangaan van een plaatsingsovereenkomst en is geheel kosteloos. Indien er een plaatsingsmogelijkheid is, ontvangt u een persoonlijk aanbod.

Indien er een wachtlijst geldt of de gewenste plaatsingsdatum in de toekomst ligt, wordt de inschrijving van uw kind op een wachtlijst geregistreerd. U ontvangt hiervan een schriftelijke of elektronische bevestiging. Indien u de inschrijving niet wilt handhaven, kunt u deze kosteloos, zonder opgaaf van reden, telefonisch of schriftelijk annuleren via info@kdvdekleinedraeck.nl.

Intakegesprek

Ongeveer tussen de vier á twee weken vóór de plaatsingsdatum krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek krijgt u nog meer informatie over de opvang en de organisatie als geheel. De locatiemanager vertelt over de praktische gang van zaken en wat er van u als ouder verwacht wordt. Er worden afspraken gemaakt over het wennen van uw kind. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen, n.a.v. de gegeven informatie.

Wennen

Voor ieder kind is het weer anders hoe het kind het beste kan wennen op de groep. In overleg met de ouders maakt de pedagogisch medewerkers tijdens het intakegesprek afspraken over wanneer het kind komt wennen. We vragen aan ouders tijdens het wennen bereikbaar te blijven zodat we met elkaar kunnen overleggen mocht het nodig zijn. De wenperiode is natuurlijk per kind verschillend. Het ene kind heeft langer de tijd nodig om te wennen dan het andere. Wennen vindt plaats voor de plaatsingsdatum. In de praktijk plannen we twee wenmomenten in, hier kan/mag in overleg van af geweken worden.

Na zo’n eerste en tweede wendag neemt de pedagogisch medewerker tijdens het haalmoment de tijd om aan de ouders te vertellen hoe het is gegaan met het eten, drinken, slapen, spelen en zo voorts. Meteen is dit een gelegenheid voor ouder en/of pedagogisch medewerker voor het stellen van vragen.

Scroll naar top